Jelmagyarázat a városi térképekhez

A térképeken – a Google Maps alkalmazást felhasználva – minden városban feltüntettük a magyar oktatás szempontjából fontosnak számító intézményeket, a
következőképpen:


1.        Szerepelnek a térképen azok az iskolák, amelyekben a 2013/2014-es tanévben működött magyar tannyelvű oktatás.

2.        Feltüntettük azokat az iskolákat, amelyekben az elmúlt 10-12 évben szűnt meg a magyar tannyelvű oktatás.

3.        A legtöbb város esetében szerepelnek azok az óvodák is, amelyekben működik magyar tannyelvű csoport. Mivel ezek jelentik a magyar tagozatos iskolák számára a
legfőbb utánpótlási forrást, fontosnak tartottuk megjeleníteni azt, hogy az iskolák vonzáskörzetében milyen magyar csoportok működnek.  Azoknál a városoknál, ahol a
nagyszámú oktatási intézmény miatt az összes óvoda feltüntetése a térkép átláthatóságát rontaná, csak azokat az óvodákat tüntettük fel, amelyek a projektbe általunk
kiválasztott iskolák vonzáskörzetében találhatók. Ezekben az esetekben a térkép zsúfoltsága miatt az óvodák neveit is elhagytuk. A központi iskolák vonzáskörzetében, valamint
más lakónegyedekben található – az általunk vizsgált iskolák utánpótlása szempontjából érdektelen – óvodákat elhagytuk a térképről.

4.        Feltüntettünk minden olyan magyar oktatáshoz kapcsolódó intézményt, amelyekre az iskolák adatlapjain utaltunk és amelyeket a magyar oktatás szempontjából
fontosnak ítéltünk. (pl. szórványkollégiumok)

5.        Az óvodák esetében – amennyiben ettől eltérő információ nem állt rendelkezésünkre – az intézmény hivatalos címét jelöltük meg a térképen. Előfordulhat ugyanakkor,
hogy a magyar óvodai csoportok nem minden esetben az óvoda központi épületében működnek, hanem egy közeli épületben. Ezekről az esetekről nem mindig rendelkezünk
információval, így előfordulhat, hogy egy-egy magyar óvodai csoport helyileg máshol működik, mint ahol mi megjelöltük a térképen.

6.         A térképek átláthatósága érdekében a különböző típusú intézményeket különböző jelöléssel láttuk el, a következő jelöléseket használva: