Tanulmányok, térképek, elemzések, amelyek a program keretében születtek

I. Kihívások a romániai magyar oktatási rendszer tervezésekor'


1. Veszélyeztetett oktatási helyszín': fogalom, lehatárolás, módszertani kérdések


2. A romániai közigazgatási és oktatási rendszer - alapismeretek


3. Magyar tannyelvű oktatás fenntartásához szükséges demográfiai minimumfeltételek


4. A magyar oktatási hálózat tervezéséhez használható statisztikai adatbázisok  
                                    


5. A veszélyeztetett oktatási helyszínek típusai, lehetséges támogatási irányok (2013 májusi változat)               
    


II. A erdélyi magyar oktatási hálózat térképe (2014/15-ös tanév)  
(2015 szeptember, pdf file)                                                                                                             térkép:                          magyarázat:      III. Temes megye - megyei helyzetkép, és összeszerkesztett adatlapok                                      


IV. Közoktatási helyzetkép
(2014 évi kiadás)


A résztvevő kutatók közreműködésével készült korábbi, erdélyi magyar közoktatási témájú anyagok

Márton János (szerkesztő és társszerző): Romániai magyar kistérségi iskolahálózatok.
Működés és jövőkép. 2007

Kiss Tamás (társszerző): Népesedési perspektívák. Az erdélyi magyar népesség
regionálisan tagolt népesség-előreszámítása 2022-ig és 2032-ig.  2007 Kriterion
(az oktatási kistérségekkel foglalkozó fejezet)

Bodó Barna–Márton János: Magyar iskolaválasztás Erdélyben                                                             
in: Kisebbségkutatás 2012/3 418-472