Szatmár megye
oktatási helyszínei
(településlista, hiányos adatlapokkal)

Általános helyzetleírás:
A mintegy 40%-ban magyar anyanyelvűek által lakott
Szatmár megye speciális helyzetben van. Egyfelől a megyében
a magyar anyanyelvű gyermekek aránya növekszik a
románság rovására. Ennek oka, hogy a magyar anyanyelvű
gyermekek között egyre növekszik a roma származásúak aránya.
Így a magyar tannyelvű oktatási rendszerre nem jellemző a
leépülés, a demográfiai alapok stabilak.
Noha az elmúlt években elég sok magyar kisiskola megszűnt
a megyében, ezekben az esetekben többnyire helyben nem
maradt román oktatás sem, és megoldott a gyermekek község-
központi magyar iskolába való átirányítása.  
Ugyanakkor a magyar diáklétszám látszólagos számbeli
stabilitása mögött igen gyors átrendeződési folyamat figyelhető meg:
Sok románok, magyarok és magyar romák
által is lakott lakott településen következett be, hogy a helybeli
magyar közösség tagjai román osztályba adják gyermekeit,
a magyar tannyelvű iskolát 'átengedve' a roma gyermekeknek.
Mivel ezek az esetek, az iskolák veszélyben programban
használt  meghatározás szerint (ld.
itt) nem számítanak
veszélyeztetett oktatási helyszínnek, a következőkben elsősorban
azokról az oktatási helyszínekről közlünk adatlapot, amelyeken a
fogalom eredeti értelmében veszélyben van a magyar oktatás léte.  
A megyében megfigyelhető roma-magyar oktatási kiszorulási
folyamatokról a terveink szerint külön elemzést készítünk.


Az oktatási helyszínek a következők:

Szatmárnémeti oktatási kistérség

Adorján  (Sárköz község ) - 1-4 osztály
Ákos  - 1-8 osztály
Amac  (Szatmárpálfalva község ) - 1-4 osztály        
ADATLAP
Apa  - veszélyeztetett 1-4 osztály ADATLAP
Atya  (Pusztadaróc község ) - megszűnt (2005 óta)
Avasújváros  - 1-8 osztály
Batiz  -
veszélyeztetett 1-4 osztály        ADATLAP
Csedreg  (Kökényesd község ) - 1-8 osztály
Dabolc  (Halmi község ) - megszűnt (2005 óta)
Egri  - 1-8 osztály
Erdőd  - 1-8 osztály
Géres  (Krasznabéltek község ) - 1-4 osztály
Halmi  - 1-8 osztály
Hirip  (Szatmárpálfalva község ) - 1-4 osztály
Józsefháza  (Aranyosmeggyes község ) - 1-8 osztály
Királydaróc  - 1-4 osztály        
ADATLAP
Kisbábony  (Halmi község ) - megszűnt (2005 óta)
Kiskolcs  (Nagykolcs község ) -
veszélyeztetett 1-4 osztály
Kispeleske  (Lázári község ) - megszűnt (2005 óta)
Kökényesd  - 1-8 osztály
Kőszegremete  (Avasújváros község ) - 1-4 osztály
Krasznabéltek  - megszűnt 1-4 osztály,
veszélyeztetett 5-8 osztály
Krasznamihályfalva  (Ákos község ) - 1-4 osztály
Lázári  - 1-8 osztály
Mikola  - 1-8 osztály
Nagykolcs  - megszűnt (2005 óta)
Nagypeleske  (Lázári község ) - 1-8 osztály
Ombod  (Szatmárpálfalva község ) - 1-8 osztály
Óvári  (Vetés község ) - 1-8 osztály
Patóháza  (Aranyosmeggyes község ) -
veszélyeztetett 1-4 osztály ADATLAP
Pete  (Pusztadaróc község ) - megszűnt (2005 óta)
Pusztadaróc  - 1-8 osztály
Sándorhomok  (Lázári község ) - 1-8 osztály
Sárköz  - 1-12 osztály
Szamosdara  (Pusztadaróc község ) - 1-8 osztály
Szamoskóród  (Nagykolcs község ) - megszűnt (2005 óta)
Szamoskrassó  (Nagykolcs község ) - 1-8 osztály
Szárazberek  (Lázári község ) - 1-4 osztály, megszűnt 5-8 osztály (2005 óta)
Szatmárhegy  - 1-8 osztály
Szatmárnémeti  - 1-12 osztály                
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Szatmárudvari  - 1-4 osztály
Szetmárgörbed  (Aranyosmeggyes község ) - megszűnt (2005 óta)
Tamásváralja  - 1-4 osztály, megszűnt 5-8 osztály (2005 óta)
Túrterebes  - 1-8 osztály
Túrterebesi szõllõhegy  (Túrterebes község ) - megszűnt (2005 óta)
Vámfalu  - 1-8 osztály
Vetés  - 1-4 osztály


Nagykárolyi oktatási kistérség

Börvely  - 1-8 osztály
Csanálos  - 1-8 osztály
Csomaköz   - 1-8 osztály
Érendréd  - 1-4 osztály
Érkávás  - megszűnt (2005 óta)
Gencs  (Érkávás község ) - 1-8 osztály
Iriny  (Érendréd község ) - 1-8 osztály
Kálmánd  - 1-8 osztály
Kaplony  - 1-8 osztály
Kismajtény  - 1-4 osztály        
ADATLAP
Mezőfény  - 1-8 osztály
Mezőpetri  - 1-8 osztály
Mezőterem  - 1-8 osztály
Nagykároly  - 1-12 osztály
Nagymajtény  (Kismajtény község ) -
veszélyeztetett 1-4 osztály
Piskolt  - 1-8 osztály
Szaniszló  - 1-8 osztály


Tasnádi oktatási kistérség

Érszakácsi  - 1-4 osztály ,megszűnt 5-8 osztály (2005 óta) ADATLAP
Magyarcsaholy  - 1-8 osztály        ADATLAP
Pele  (Sződemeter község ) - 1-8 osztály
Szilágypér  - 1-8 osztály
Tasnád  - 1-8 osztály
Tasnádszántó  - 1-4 osztály


Bogdándi oktatási kistérség

Bogdánd  - 1-8 osztály
Dobra  (Szopor község ) - 1-8 osztály
Hadad  - 1-8 osztály
Hadadnádasd  (Hadad község ) - 1-8 osztály
Lele  (Hadad község ) - 1-4 osztály
Szér  (Bogdánd község ) - 1-4 osztály