Kovászna megye
veszélyeztetett oktatási helyszínei
(településlista, adatlapokkal)

Általános helyzetleírás:

Hargita megyéhez hasonlóan,Kovászna megye területének többségén, dominánsan magyar környezetben sok esetben nem is létezik, vagy nagyon hiányos a román nyelvű
oktatási hálózat. Így ezeken a területeken a jelenleg létező falusi kisiskolák esetleges megszűnése nem vezetne, nem vezethetne tannyelvváltáshoz. Ugyanakkor Kovászna
megye déli, románok lakta részén (Bodzaforduló és környéke) már régóta egyáltalán nem működnek magyar oktatási intézmények.
A fentiek miatt Kovászna megyében a veszélyeztetett oktatási helyszínek száma  és aránya igen alacsony. Miközben a megye 101 falujában és városában működik magyar
nyelvű elemi oktatás, ezek közül összesen négy helyszín számít meghatározásunk szerint veszélyeztetettnek. (Mit értünk veszélyeztetett oktatási helyszínen? ld.
ITT)A veszélyeztetett oktatási helyszínek a következők:

Kézdivásárhelyi oktatási kistérség:

Ojtoztelep (Bereck község) veszélyeztetett 1-4 osztály - ADATLAP


Kovásznai oktatási kistérség:

Papolc (Zágon község) veszélyeztetett


Sepsiszentgyörgyi oktatási kistérség:

Árapatak veszélyeztetett 1-8 osztály - ADATLAP

Hídvég veszélyeztetett 1-8 osztály - ADATLAP