Kolozs megye
oktatási helyszínei
(településlista, adatlapokkal)

Általános helyzetleírás:
Kolozs megye magyar oktatása erőteljesen a szórványosodás és a leépülés jeleit mutatja. A megyében az elmúlt évtizedben 12 településen szűnt meg a magyar oktatás, így
a 2013/4-es tanévben már csak 48 településen végezhetik elemi iskolai tanulmányaikat anyanyelvükön a magyar kisdiákok. Ráadásul a 2013/4-es tanév dési, mérai és
válaszúti ösztályosszevonásai óta már csupán nyolc olyan település létezik a megyében, ahol minden elemista évfolyamon önálló osztály működik. A megyében csak egyedül
Kolozsváron van lehetőség több iskola közül is választani a magyar kisdiákoknak és szüleiknek. Ezzek szemben 19 kisiskolában már egyetlen osztályba került összevonásra
a magyar elemista
tagozat. A megyében Szászfenes és Kisbács olyan helyszínek, ahol nem létezik magyar elemi oktatás, de a demográfiai adottságok ezt lehetővé tennék. Az
adatlapok a 2014 nyári helyzetet tükrözik. (Azóta Jegenyén és Meleghföldváron is megszűnt a magyar oktatás.)Az oktatási helyszínek a következők:

Aranyosvidéki oktatási kistérség:

Alsófelsőszentmihály veszélyeztetett 0-8 osztály         ADATLAP
Aranyosegerbegy  0-8 osztály        ADATLAP
Aranyosgerend ( Aranyoslóna község )   megszűnt
Aranyosgyéres    
veszélyeztetett 0-8 osztály        ADATLAP
Bágyon ( Várfalva község )   0-4 osztály
Detrehemtelep ( Alsódetrehem község )  
veszélyeztetett 0-4 osztály        ADATLAP
Harasztos    0-4 osztály        ADATLAP
Kövend ( Várfalva község )   0-4 osztály
Mészkő ( Alsófelsőszentmihály község )   megszűnt
Sinfalva ( Alsőfelsőszentmihály község )   megszűnt
Torda     0-12 osztály
Tordatúr    
veszélyeztetett 0-4 osztály        ADATLAP
Várfalva     1-8 osztály

Dési oktatási kistérség

Bálványosváralja     0-8 osztály
Dés    
veszélyeztetett 0-12 osztály                ADATLAP
Szásznyíres ( Mikeháza község )   0-4 osztály
Szentmargita ( Mikeháza község )   megszűnt

Bánffyhunyadi oktatási kistérség:

Bánffyhunyad     0-12 osztály
Kalotaszentkirály     1-8 osztály
Körösfő     0-8 osztály
Magyarbikal ( Bánffyhunyad város )   0-4 osztály
Magyargyerőmonostor  0-4 osztály        
ADATLAP
Magyarvalkó ( Kiskalota község ) 0-4 osztály        ADATLAP
Nyárszó ( Körösfő község )   megszűnt
Sárvásár ( Körösfő község ) 0-4 osztály        
ADATLAP

Kolozsvári oktatási kistérség

Bogártelke ( Egeres község )   0-4 osztály
Egeres-gyártelep ( Egeres község )  
veszélyeztetett 5-8 osztály         ADATLAP
Gyalu    veszélyeztetett 0-4 osztály        ADATLAP
Gyerővásárhely ( Magyarkapus község )   megszűnt (2009)
Györgyfalva ( Erdőfelek község )   0-8 osztály
Inaktelke ( Egeres község )   0-4 osztály
Jegenye ( Egeres község )  
veszélyeztetett 0-4 osztály        ADATLAP
Kisbács     megszűnt
Kajántó     megszűnt
Kolozs    
veszélyeztetett 0-4 osztály        ADATLAP
Kolozsvár     0-12 osztály                TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Magyarfenes ( Tordaszentlászló község )   0-4 osztály
Magyarkapus     1-8 osztály        
ADATLAP
Magyarkiskapus ( Magyarkapus község )   0-4 osztály
Magyarléta ( Tordaszentlászló község )   0-4 osztály
Magyarlóna ( Szászfenes község )   0-8 osztály
Magyarpalatka    
veszélyeztetett 0-4 osztály        ADATLAP
Magyarszovát    veszélyeztetett 0-8 osztály        ADATLAP
Magyarvista ( Magyargorbó község ) 0-4 osztály        ADATLAP
Mákófalva ( Egeres község )   0-4 osztály
Méra ( Kisbács község )   0-8 osztály
Szászfenes     megszűnt
Szucság ( Kisbács község )   megszűnt
Tordaszentlászló     0-8 osztály
Türe ( Magyargorbó község )  
veszélyeztetett 0-4 osztály        ADATLAP
Vajdakamarás ( Magyarkályán község )  veszélyeztetett 0-8 osztály         ADATLAP

Szamosújvári oktatási kistérség

Bonchida     megszűnt
Búza  0-8 osztály  0-8 osztály        
ADATLAP
Melegföldvár ( Katona község )  veszélyeztetett 0-4 osztály        ADATLAP
Mezőkeszű ( Mócs község )  veszélyeztetett 0-4 osztály         ADATLAP
Ördöngösfüzes    0-4 osztály         ADATLAP
Szamosújvár     0-12 osztály
Szék     0-8 osztály

Szépkenyerűszentmárton   megszűnt

Válaszút ( Bonchida község )   0-4 osztály
Visa ( Zsuk község )  
veszélyeztetett 0-4 osztály