Hargita megye
veszélyeztetett oktatási helyszínei


Általános helyzetleírás:
A megye kiterjedt magyar intézményhálózatának túlnyomó része nem veszélyeztetett, a színmagyar környezetben sok esetben nem is létezik román nyelvű oktatási hálózat, így
a jelenleg létező falusi kisiskolák esetleges megszűnése nem vezetne, nem vezethetne tannyelvváltáshoz. (Mit értünk veszélyeztetett oktatási helyszínen? ld.
ITT) A magyar
tannyelv-váltás szempontjából veszélyeztetett  oktatási helyszínek a megye északi részén
a gyergyói és a maroshéziv-borszéki oktatási kistérségben találhatóak.

A vizsgált oktatási helyszínek a következők:


Gyergyói oktatási kistérség:


Marosfő (Vasláb község) -
0 - 4 osztály          ADATLAP

Vasláb
- veszélyeztetett - 0-8 osztály         ADATLAPMaroshéviz-borszéki oktatási kistérség:


Galócás veszélyeztetett 0-4 osztály         ADATLAP

Gyergyóhodos (Salamás község)
- 0-4 osztály         ADATLAP

Gyergyótölgyes -
0-8 osztály        ADATLAP

Hágótő (Gyergyótölgyes község) - megszűnt (2010)         
ADATLAP

Salamás - 0-8 osztály        ADATLAP