Bákó
megye oktatási helyszínei

Általános helyzetleírás:

Bákó megyében egyedül a korábban Hargita megyéhez tartozó
Gyimesbükk községben a Dani Gergely Általános iskola keretében működő
két oktatási helyszínen van magyar tannyelvű oktatás. Bár a községben a
magyar gyermekek többsége a román tannyelvű oktatást választja, a magyar
iskolát választó gyermekek száma elégséges ahhoz, hogy a magyar oktatás ne
számítson veszélyeztetettnek.

A megyében emellett működik a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program,
melynek keretében néhány településen román tannyelvű oktatás keretében
heti néhány órában, más településeken iskolán kívüli oktatás keretében
tanulnak diákok magyarul.
A csángó oktatási programról részletes információk találhatók a
RMPSZ honlapján
http://www.rmpsz.ro/web2/ címen.